Odborný posudok na zdravotnú stoličku

Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Prim. MUDr. Jozef Hudec, PhD.

Názov pomôcky: Dynamická stolička SWOPPER

Produktový kód: STANDARD - SWOPS 10, CLASSIC - SWOP 01, WORK - SWOPWKS 10

Posudzovateľ: MUDr. Jozef Hudec, PhD., primár NRC Kováčová a prednosta RHB kliniky SZU Kováčová

Špecializácia v odboroch:

- atestácia z odboru ortopédia I.st.,

- atestácia z odboru ortopédia II.st.,

- atestácia z odboru FBLR,

- atestácia z odboru sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Charakteristika zdravotníckej pomôcky:

Dynamická stolička rady SWOPPER je stolička charakterizovaná aktívnym trojdimenzionálnym sedením v rovine - vertikálnej, sagitálnej a transverzálnej. Dynamický ergonomický sed stoličky SWOPPER zabezpečuje centrálna odpružená noha s možnosťou rotačného balancovania a nastaviteľnou výškou sedu. Hmotnosť stoličky je cca 11 kilogramov. Maximálna nosnosť stoličky SWOPPER je rôzna v závislosti od sily pružiny a pohybuje sa podľa kategórií "Junior", "Care", "Work" a "Strong" od 50 kilogramov až do hmotnosti 200 kilogramov. Kruhová oporná báza o priemere cca 55 cm je stabilná alebo pohyblivá na piatich koliečkach.

Tvar sedadla je okrúhly alebo anatomický a poťahový materiál sedadla je vyhotovený z mikrovláknových tkanín (Softex, Alcantara), koženky Stamskin alebo kože. Všetky druhy poťahových materiálov sú k dispozícii v širokej farebnej škále. Stolička SWOPPER WORK je vybavená aj chrbtovou opierkou.

Zdravotnícka pomôcka je určená pre široký okruh klientov rôznych vekových skupín. Svojou relatívnou nestabilitou a zmenou polohy podporuje zaujatie vzpriameného sedu a pôsobí tak preventívne proti vzniku funkčných porúch v oblasti driekovej chrbtice. Trojdimenzionálny pohyb SWOPPER-u bráni jednostrannému preťažovaniu medzistavcových platničiek a zlepšuje ich výživu.

Sed na SWOPPER-e posilňuje brušné, chrbtové, gluteálne a tiež stehenné svalstvo. Neustále zapájanie pelvifemorálneho svalstva stimuluje kĺbne chrupavky bedrových a kolenných kĺbov, zlepšuje venózny návrat a tým priaznivo pôsobí proti vzniku opuchov dolných končatín. Pomôcka je vyrobená v súlade s európskymi normami.

Klinické testovanie:

Posudzovaná zdravotnícka pomôcka bola testovaná v čase od 10.07.2013 do 30.09.2013 školenými ergoterapeutmi na oddelení ergoterapie Národného rehabilitačného centra v Kováčovej pravidelným každodenným sedom v trvaní minimálne 10 minút až jednu hodinu u 60-ich klientov rozdelených do troch skupín podľa diagnóz:

a) chronický vertebrogénny algický syndróm

b) stav po operácii - viac ako 2 mesiace

c) radoví fyzioterapeuti a ergoterapeuti s občasnými bolesťami v krížoch

Vo všetkých troch skupinách bola preferovaná stolička SWOPPER s kruhovou základňou bez koliesok hlavne u vyšších vekových skupín. V skupine pacientov po operačnom zákroku na driekovej chrbtici - hemilaminektómia, laminektómia, mikrodiscektómia bola preferovaná stolička SWOPPER WORK s opierou chrbta.

Vo všetkých troch skupinách bola najviac kladne hodnotená anatomicky tvarovaná sedačka SWOPPER so sedlovým sedákom. U štyroch pacientov zo skupiny "b" so stavom po opakovaných operačných zákrokoch na driekovej chrbtici s "fail back surgery syndrom" bolo sedenie v dĺžke viac ako 10 minút výrazne algické (necelých 7% z celého 60 členného súboru). U týchto pacientov bol však všeobecne dlhší sed problematický. Ostatní klienti udávali po sede v dĺžke 1 hodiny príjemný pocit, prehriatie driekovej oblasti a všeobecne komfort, ktorý sa prejavil po 10 - 14 dňoch sedu na stoličke SWOPPER.

Doporučené indikácie zdravotníckej pomôcky:

prevencia vzniku funkčných porúch a deformít hrudno - driekovej chrbtice,

prevencia vzniku dysbalancie u klientov s prevažne sedavým zamestnaním,

funkčné poruchy hlbokého stabilizačného systému chrbtice,

skoliotické deformity nezávažného stupňa,

vertebrogénny algický syndróm bez radikulárnej symptomatológie.

Záver:

Posudzovaná ortopedicko-protetická pomôcka spĺňa v plnom rozsahu kritéria zdravotnej pomôcky. Pri vyššie uvedených diagnózach v oblasti prevencie a liečby predstavuje významný základ obnovy a zachovanie zdravia. Na základe výsledkov klinického testovania môžeme konštatovať, že dynamická ergonomická stolička SWOPPER má svoje uplatnenie v prevencii funkčných porúch hrudno - driekovej chrbtice a teda aj vzniku vertebrogénnych ochorení. Má svoje uplatnenie aj v tzv. terapeutickom sede pre svoj pozitívny vplyv na stabilizačný systém chrbtice aj už u prebiehajúcich incipientných degeneratívnych zmien.

Vyskúšajte naše zdravotné stoličky

V prípade záujmu o testovanie produktu vyplňte prosím formulár a my Vás budeme kontaktovať. 
Testovať môžete ktorýkoľvek z produktov podľa osobnej potreby na 3-7 dní, zatiaľ v rámci Bratislavy.

Vyberte produkt, o ktorý máte záujem: